SRI    J.   NATH
B.SC. TANTRIC  SAMRAT,  JYOTISH  MAHAMAHOPADHYAY.
K-35, SECTOR-7,VASHI, NEW BOMBAY-400 703.
PHONE-091-022-27822175          FAXPHONE-091-022-27822973
Mobile - 091-9819426368
E mail - jnath@bom5.vsnl.net.in   

Laksh Chandi Yukt Baglamukhi Maha Yagna at Mira Bhayander
Date --30 & 31 December 2012, 1 January 2013

laksh chandi.jpg (152691 bytes)

 

jnath 11.jpg (152631 bytes)

j nath 9.jpg (134913 bytes)     jnath 10.jpg (163324 bytes)

baglamukhi maa.jpg (154531 bytes)   sani 1.jpg (160684 bytes)  gurudev.jpg (145298 bytes)   devi.jpg (145253 bytes) shiv.jpg (163445 bytes)    bhairav 1.jpg (159079 bytes)  sani 4.jpg (154472 bytes)

   

 

hawan 3.jpg (2909539 bytes)

  

    

    

  

mandap1.jpg (145404 bytes)     mandap 3.jpg (142570 bytes)

 


mandap 4.jpg (150102 bytes)
   mandap_5.jpg (30653 bytes)

mandap_2.jpg (37204 bytes)   mandap_6.jpg (38762 bytes)

mandap_7.jpg (35456 bytes)  

turtle.jpg (138506 bytes)   vyas pith.jpg (145404 bytes)